Manual för programmet Dubbelgångare 2

Börja med att i ditt släktforskningsprogram skapa en Gedcom-fil i Ansel vers 5,5. Den behöver bara innehålla den viktigaste informationen som personernas namn, födelse och dödsdatum samt individnummer. Döp filen med ditt förnamn.ged. Spara filen på en plats där du lätt hittar den, förslagsvis i en mapp Släktforskning i Mina dokument.

Den erhållna filen Dubbelgangaren2setup.zip packar du upp på skrivbordet. En mapp Dubbelgangare2Setup med två filer skapas. Dubbelklicka på den fil som heter Setup.exe, och installationen börjar. Genvägar skapas automatiskt på skrivbordet och i Program-menyn. Mappen på skrivbordet kan du nu ta bort.

Dubbelklicka på ikonen Dubbelgångare 2 på skrivbordet så startar programmet.

Dubbelgangare2 Skärmdump

I menyraden klickar du på [1] Mapp-ikonen med texten Öppna. En skärm Öppna fil visas.
I sökrutan Leta i: söker du igen din skapade Gedcomfil.
Välj sedan Öppna som finns längst ner till höger på den skärmen.
Programmet startar nu inläsningen av din databas. Att inläsning sker syns på räkneverket och när den är klar visas texten Jämför namn i skärmens nedre vänstra hörn. Nu sker en analys av namnen som avslutas med Färdig. Analysen kan ta flera minuter vid stora databaser.

I menyraden Dubbletturval: markerar du [2] Född datum, [3] Efternamn och [4] Förnamn samt [5] Bra stavning. Sökning av dubblerade personer igångsätts med [6] Uppdatera.
Om du är nöjd med resultatet och vill spara det så klicka på [7] Diskettikonen med texten Spara. Välj att spara i Mina Dokument i en mapp Släktforskning med filnamnet Födelsedatum.txt. Välj filformatet Kolumnerad textfil och klicka på Spara.

Det går också att välja utskrift och förhandsgranskning av utskrift.

Gör också en sökning där Född år, Död år, Efternamn, Förnamn och Bra stavning är markerade. Starta med Uppdatera och välj att spara filen som Levnad.txt. Också den filen bör sparas i mappen Släktforskning. Filerna som du nu sparat är färskvara och ska inte behållas sedan du gjort rensning av dubbletter i ditt släktforskningsprogram.
Du kan också försöka med andra kombinationer för att söka dubblerade personer.

Om du vill veta mer om någon person i listan så markera personen och läs i nedre delen av skärmen. Det fältet går att öka i höjd. Ta tag i listen och dra uppåt med musknappen. Sorteringsordningen går också att ändra genom att med musen ta tag i kolumnrubriken och dra i sidled och släppa.

Skicka gärna en rapport till mig, och ring om du har problem.

Hälsningar Runar, 016-426033, runar.hortlund@telia.com